Pian

Disciplina Pian se predă individual, urmărindu-se acumularea unor deprinderi, cunoștințe și competențe cât mai clar exprimate, pentru a putea fi însușite de elevii care se înscriu la această disciplină din cadrul Clubului Copiilor sect. 2 București. Aceste ore sunt doar un punct de plecare, prin care se urmărește formarea unor deprinderi corecte, evaluarea cu acuratețe a deprinderilor, cunoștințelor și competențelor dobândite. Un punct foarte important in desfășurarea orelor de pian îl reprezintă selectarea celor mai dotați elevi, astfel încât, studiul individual să nu devină o povară pentru aceștia. Metodele de predare și de creare a competențelor se vor adapta în funcție de vârsta și nivelul fiecărui elev în parte.

Deosebit de importante vor fi și discuțiile cu elevul, în scopul introducerii ordinii în gândirea acestuia, prezentarea instrumentului precum și crearea unei relații pozitive între profesor-elev și elev-pian.

Care sunt avantajele studiului pianului?

Dobândirea unei atitudini pozitive față de munca, față de profesor, față de colegi, față de reacțiile și stările psihice pe care în viitor, va trebui să știe să si le dirijeze în mod corect.

În final, vă așteptăm la orele noastre de Pian, unde alături de noțiunile de muzică, veți învața să fiți mai toleranți, mai respectuosi, unde veți căpăta o conduită morală, pentru ca în viitor, să fiți un bun exemplu pentru colegi si pentru prieteni.