Pictura si desen

Prin studiul picturii elevii învaţă să configureze, să ordoneze structuri plastice elaborate. Elementele de limbaj plastic şi combinaţiile acestora trebuie să producă forme expresive. Prin cunoaşterea şi aplicarea practică a relaţiilor dintre culori, respectiv dintre culori şi celelalte elemente de limbaj plastic se urmăreşte edificarea unei viziuni constructive asupra spaţiului plastic.

Copiii descoperă lumea culorilor prin joc şi fantezie.

Prin desen copiii descoperă că imaginea plastică nu înseamnă copierea naturii, a realităţii, ci sugerarea expresivă şi personală a acesteia pe o suprafaţă bidimensională cu ajutorul elementelor de limbaj plastic şi al mijloacelor de expresie. Mod universal de expresie, care a precedat cuvântul scris, desenul (dupa natură, din memorie sau din imaginaţie) este prima expresie a artelor grafice şi baza tuturor artelor vizuale.

Prin linie, joc şi imaginaţie copiii pătrund în lumea creativităţii.